Akreditace MŠMT

WMA je akreditována Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR k provádění kvalifikace ,,Instruktor sebeobrany“, se zaměřením na ozbrojené nebo bezpečnostní složky státu a Integrovaný záchranný systém.