PF 2018

HQ WMA přeje všem členům pohodové vánoční svátky, pevné zdraví a bezpečný nový rok 2018. KW