Akreditace MŠMT

WMA je od r.2014 do r.2020 akreditována Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR k provádění kvalifikace pro odbornou způsobilost ,,Instruktor sebeobrany“ (specializace na státní ozbrojené síly, bezpečnostní sbory a integrovaný záchranný systém). V souladu s tím je pověřena vydávat pro výše uvedenou odbornou způsobilost Osvědčení o rekvalifikaci s celostátní platností.