Akreditace MŠMT pro rok 2018-2020

Oznámení: Dne 13.12.2017 obdržela WMA na základě žádosti další akreditaci k provádění kvalifikace pro odbornou způsobilost ,,Instruktor sebeobrany” s pověřením vydávat pro výše uvedenou odbornou způsobilost Osvědčení o rekvalifikaci a to s celostátní platností. Zájemci o tento specializovaný kurz ať zašlou svoje přihlášky nejpozději do 15.02.2018 na e-mail WMA.
Kritéria pro výběr účastníků:
– dosažení min. věku 21 let,
– středoškolské vzdělání,
– bezúhonnost,
– nejméně 3 roky písemně doložená kontinuální praxe tréninku bojových aktivit (např. sebeobrany, boje zblízka, bojových umění, bojových sportů), nebo předložení certifikátu o získání technického stupně hnědý či černý pás (1. Kyu nebo 1. Dan) z některé výše uvedené bojové aktivity.
Upozornění: Počet účastníku kurzu je omezen. Proto kromě splnění všech kritérií je pro zařazení do kurzu rozhodující i pořadí přijaté přihlášky. Za WMA KW