Zahájení tréninků a pořádání akcí WMA od 25.5.2020

Vážení členové WMA, od 25. 5. 2020 se podle blíže definovaných podmínek MZ ČR povoluje(kromě jiného):

– organizovaný trénink profesionálních i amatérských sportovců na venkovním i vnitřním sportovišti s účastí nejvýše ve stejný čas 300 osob s možností využití zázemí;

– hromadné akce ve venkovních i vnitřních prostorách s účastí nejvýše ve stejný čas 300 osob;

– provoz hotelů, venkovních kempů a dalších ubytovacích zařízení;

– provoz přírodních a umělých koupališť (krytých i nekrytých) a bazénů.

Můžeme tedy společně znovu začít trénovat a pořádat doplňující akce WMA!

Cvičenci i instruktoři společně odpovídají za dodržování zvýšené osobní hygieny a blíže definovaných podmínek MZ ČR!

O zahájení činnosti v jednotlivých klubech MMCS a školách TM se prosím informujte u svých vedoucích instruktorů.

Za VR WMA

O.Šelenberk