MUSADO v České republice

30 let MUSADO® v České republice (1989 – 2019)

Na podzim roku 1986, po návratu z dvouleté vojenské základní služby, zakládá několik přátel soukromý klub sebeobrany. Svoje útočiště nachází v tělocvičně základní školy Jitřní v Praze 4 – Hodkovičkách. Má průběžně kolem 20 členů a jeho programem jsou sebeobranné techniky z různých bojových umění a sportů. Výuku zde vede Oldřich Šelenberk (1965), který od svých 12 let do té doby postupně absolvoval tréninky volného stylu, judo, jiu-Jitsu, shotokan karate a během vojenské služby i výcvik sebeobrany cvičené v tehdejší ČSLA.

tréninktrénink

Někdy začátkem roku 1988 se náhodou dostává do jeho rukou časopis o bojových sportech BUDO JOURNAL a magazín s vojenskou tématikou BARETT (mladším bojovníkům si dovolujeme připomenout, že nic takového zde nebylo možné za ,,totáče“ běžně koupit). V nich nachází první informace o organizaci DHSO pana Grudzenského ze SRN a také o jím vyučovaných vojenských technikách boje zblízka. Protože sám pro sebe a také pro svojí školu hledá nějaký ,,nesportovní styl“ zaměřený především na reálnou sebeobranu, rozhodne se získat více podrobnějších informací.

1. dojang WMA

Proto posílá do tehdejšího Západního Německa svůj první dopis s žádostí o bližší spolupráci. O několik týdnů později přichází (k všeobecnému překvapení) objemný balík s instruktážními kazetami, časopisy, zkouškovým řádem, fotografiemi a obsáhlým informativním dopisem. Jeho odbavení na celním úřadě a důsledná kontrola jednotlivých předmětů pracovníky STB trvá ,,pouhé“ tři hodiny. Ale první techniky a informace o Military Combat Systému jsou nakonec na území ČSSR. Následuje první společný seminář s p. Grudzenskim v Praze, po němž přechází branický klub sebeobrany a jeho členové pod Deutsche Hwarang-do und Sulsa Organisation, později pod WMA (….. a v tom všem se někde prolíná 17. listopad 1989, změny z ČSSR na ČSFR a dále na ČR, pomlčkový zákon, kupónová privatizace, první živnostenská oprávnění … atd.).

Doplňující přehled:
v roce 1990 byla provedena první veřejná ukázka a první oficiální nábor členů do 1. soukromé školy DHSO v Praze. Výuku ve škole (teď již jako své zaměstnání) řídí Oldřich Šelenberk, jeho prvními společníky a instruktory se stávají Antonín Sokol, Miloslav Trachta a Miroslav Plotica. Od tohoto okamžiku se v Čechách vyučují obě části MUSADO®, tedy tradiční MUSADO (TM) i MUSADO Military Combat Systém (MCS),

v témže roce vznikáMCS 1. policejní klub MUSADO MCS na Praze 7 (postupně následují další v Havlíčkově Brodě, Plzni, Liberci, Moravském Krumlově a Olomouci),
– pro velký zájem je otevřena další civilní škola TM a to na Zahradním městě v Praze 10 (později přibývají další a to jak po Praze, tak i např. v Liberci, Brandýse n/L, Čelákovicích, Přelouči, Příbrami a Pardubicích),

v roce 1991 probíhá, na základě objednávky Zpravodajské správy armády ČSFR, první výcvik MUSADO MCS u průzkumných a výsadkových jednotek v Prostějově, který má v následujících letech ještě několik dalších pokračování,

v roce 1992 je s patřičnou slávou (seskok parašutistů a ukázka MUSADO® v podání dětských válečníků) otevřen v zakoupeném objektu bývalé restaurace v Praze 8-Čimicích soukromý dojang, který je do dnešního dne hlavním sídlem WMA v ČR,

v roce 1993MCS AČR se MUSADO MCS účastní veřejné soutěže ,,O zavedení systému boje zblízka do AČR“, která se konala na půdě VŠ pozemního vojska ve Vyškově. MUSADO MCS vyhrává a tento systém se tak stává od roku 1994 oficiálním druhem boje zblízka v české armádě,

instruktor WMA Jiří Mach a jeho svěřenci získávají během dalších let v kontaktních soutěžích (především v boxu a kick-boxu) pro MUSADO® několik významných umístění a titulů,

v roce 1997 udělil náčelník generálního štábu AČR Oldřichu Šelenberkovi a jeho firmě SCSA Security čestné uznání za spolupráci při výcviku speciálních jednotek AČR,

ke konci 90. let byla navázána spolupráce s Útvarem rychlého nasazení PČR, kde systém MUSADO MCS byl pro svůj záběr a efektivitu zhodnocen v roce 2005 jako vhodný pro účely a charakter tohoto útvaru,

v roce 2002, 2004 a 2005 absolvovala většina instruktorů (1. Dan a výše) výcvikové semináře v Jižní Koreji, pod vedením mistra Čcho Sang-džuna (6. Dan v Taekwondo, Tchukkong musul a Hedong komdo),

v období let 2001 až 2005 prošlo specializovaným výcvikem v MUSADO ACADEMY několik desítek studentů, na jehož konci získali někteří z nich oprávnění k vedení výcviku, nebo dosáhli technického stupně 1. Dan.

Sraz MUSADO CZ XX:
Ve dnech 2. až 4. října 2009 se na srazu bývalých i současných musadistů k výročí „20 let MUSADO v ČR“ setkalo v Potštátě u Hranic na Moravě postupně přes 130 cvičenců a instruktorů z řad AČR, PČR, MP, JS, aktivních vojenských záloh a tradičního MUSADO®. Přítomni byli také šéf-instruktor MUSADO® pan Herbert Grudzenski, jeho syn Oliver Grudzenski a několik hlavních instruktorů z Německa. Jménem World MUSADO Association všem účastníkům děkujeme, že si našli čas a přijeli a také za velmi pohodovou atmosféru, kterou během celé akce dokázali vytvořit.

V roce 2014 oslavila WMA již 25 let své činnosti (camp Čenkovice).

V roce 2019 oslavila WMA již 30 let své činnosti (camp Nečtiny).