Kurzy, školení a služby

Prevence kriminality a sebeobrana

To, že se každý z nás může v podstatě kdykoliv dostat do konfliktní situace a bude nucen hájit svůj život, zdraví nebo majetek, je určitě všem zcela zřejmé. Stačí si jen připomenout nebezpečí ochromujícího snižování stavu policistů nebo propuštění vězňů v rámci poslední prezidentské amnestie. O rizikových skupinách feťáků, bezdomovců, nepřizpůsobivých spoluobčanů a cizojazyčných gangů není potřeba snad ani psát, ty už jsou dlouhodobě součástí našeho běžného života. Trénovaný člověk si při přepadení asi nějak poradí. Útočníci si ale většinou nevybírají silně a zdatně vypadající osoby (závodníky, zápasníky, vrcholové sportovce). Jejich cílovou skupinou jsou vždy slabší jedinci, tedy senioři, ženy, dívky a čím dál častěji bohužel i děti.

Z výše uvedených důvodů organizujeme a provádíme v rámci našeho stylu MUSADO již od roku 1989 také různé doplňkové semináře a školení pro veřejnost, se zaměřením na volnočasové aktivity, prevenci kriminality, bezpečné chování a ochranu proti vlivům sociálně-patologických jevů. Většinou se nejedná o klasické komerční kurzy, ale o spolupráci se školami, představiteli měst a obcí nebo se složkami policie na jejich preventivních projektech. Například: V roce 2012 instruktoři 4. policejního klubu ve spolupráci s Magistrátem města Plzně, odborem prevence kriminality zahájili projekt, který je zaměřen na sebeobranu žen při jejich fyzickém napadení (běží stále). Členové KS MUSADO Praha zase školili v uplynulých 5ti letech v rámci kurzu ,,Bezpečné chování a sebeobrana“ ženy a seniory z MČ Praha 3 a proběhlo také několik intenzivních týdenních výcviků pro studenty právnické fakulty Univerzity Karlovy.

Cílem všech našich školení a kurzů je seznámit účastníky s možnými rizikovými situacemi, které přináší každodenní život, najít společně cestu, jak jim preventivně předcházet, a v případě, že nastanou, jak je bez větší újmy na zdraví či životě zvládnout. Instruktoři proto učí dívky a ženy, jak se pomocí převážně defenzivních technik ubránit (od nepříjemného obtěžování až po fyzické napadení ze strany agresivního pachatele), seniory jak se chovat doma, v obchodě, na ulici a děti jak předejít šikaně, nebo jak rozpoznat nebezpečné chování či osoby a co jim od nich hrozí. Vycházíme přitom z všeobecného předpokladu, že lepší je vědět a umět alespoň něco, než vůbec nic. Je nám také absolutně jasné, že kurzy sebeobrany a bezpečného chování jen ,,hasí“ výše uvedené problémy ve společnosti a nejsou tudíž jejich primárním řešením. Na druhou stranu se ale díky nim dá alespoň určitá část populace v této zemi ochránit, vychovávat a ovlivňovat k lepšímu …………

Bližší informace o jednotlivých výcvikových aktivitách WMA najdete na tomto webu v sekci “Kurzy, školení a služby“.


Odesláním tohoto kontaktního formuláře dávám dobrovolně správci WMA souhlas ke zpracování poskytnutých osobních údajů a to v souladu s platným Nařízením GDPR. Jsem si vědom toho, že tento souhlas mohu kdykoliv odvolat. Prohlašuji, že jsem starší 16 let. Bližší informace o ochraně osobních údajů WMA naleznete v odkazu Organizace WMA/zpracovani-a-ochranu-osobnich-udaju